Praktijk Logopedie Stratum is aangesloten bij de beroepsvereniging NVLF en voldoet aan de kwaliteitseisen en is als zodanig geregistreerd in het register voor paramedici.

Logopedische hulp wordt vergoed

Logopedie zit in het basispakket en wordt na een medische verwijzing geheel vergoed door de zorgverzekeraar, zowel voor kinderen als volwassenen. Voor volwassenen gaat de vergoeding in zodra het eigen risico is overschreden.
De tarieven voor een logopedische behandeling zijn wettelijk vastgesteld indien u gebruik maakt van de vergoedingen vastgesteld door de zorgverzekeraar. Hiervoor heeft de logopediste uw BSN nummer nodig dat op uw identiteitskaart staat en uw zorgpasje voor het polisnummer.
Als u van verzekeraar verandert geef dit dan tijdig aan de praktijk door.

Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)

Logopedie is direct toegankelijk. De patiënt kan zonder verwijzing van een arts op afspraak in de praktijk komen. De logopediste zal eerst een korte medisch vragenlijst met u doornemen; er kan immers sprake zijn van ziekten of aandoeningen die buiten het kennisdomein van de logopediste vallen. In dat geval wordt u verwezen naar de huisarts. Dit gebeurt alleen als de verzekeraar dit ook vergoed. Anders zijn de kosten voor eigen rekening. U moet dit van te voren bij uw verzekering informeren. Indien er verder geen medische indicatie is, zal de logopediste verdergaan met het logopedisch onderzoek.

Patiëntveiligheid

Ondanks de hoge graad van professionaliteit gaat ook in de gezondheidszorg wel eens wat mis. Als dit een risico voor de patiënt met zich meebrengt, is de patiëntveiligheid in het geding. Vanzelfsprekend wordt in eventuele voorkomende gevallen maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Dit alles is erop gericht de zorg zo veilig mogelijk te maken.
Mocht er ondanks alle zorg binnen de praktijk aanleiding zijn om kwaliteit en uw vertrouwen in de logopediste te toetsen dan kunt u de procedure hiervoor nalezen in folder Wat-kunt-u-doen-bij-klachten van de beroepsvereniging NVLF. Deze folder is in de praktijk beschikbaar.

Wettelijke eisen bij de beroepsuitoefening

De praktijk is ingericht conform de eisen van de NVLF richtlijnen; Inrichtingseisen behandelruimte logopedie eerstelijn.
Klik hier om verder te lezen over mijn privacybeleid.