IngridBalIngrid Bal, Logopediste

Mijn visie is gericht op de totale mens. Ik probeer waar te nemen welke factoren de logopedische problematiek mogelijk veroorzaken. Ik laat mij hierbij inspireren door de antroposofische visie van Steiner waarbij de mens als een denkend, voelend en willend wezen centraal staat.
Sinds 1987 ben ik als zelfstandig logopediste werkzaam en heb een ruime werkervaring. Verder heb ik gewerkt op de KNO- afdeling van het Maxima Medisch Centrum, in de heilpedagogiek en het Speciaal onderwijs.

De Stem

Ik heb nascholingen gedaan waaronder larynx facilitatie, klank-georinteerde stempedagogiek, AVP (auditieve verwerkingsproblemen), presentatiecoaching en andere trainingen op het gebied van stem, zang en massage en het omgaan met levensenergie. Ik zing zelf in projectkoren en heb zangles bij zangdocente Caroline Spanjaard.

Taal, Articulatie en Leerproblemen

Verder ben ik genteresseerd in jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen, hiertoe heb ik vele nascholingen op het gebied van schoolrijpheid gedaan over de voorwaarden die nodig zijn, om te kunnen leren. Ik sta hierbij achter de visie van de Waldorfschool pedagogiek die zegt: we moeten bij kinderen het vuur ontsteken en niet een vat vullen. Met andere woorden: laat hoofd, hart en handen spreken.
Onlangs ben ik begonnen met de Padovantherapie in Duitsland en Zwitserland. Deze therapie behandelt logopedische problematiek waarbij het zenuwstelsel wordt gereorganiseerd van binnenuit en niet via compensatietechnieken. Er wordt met eenvoudige oefeningen gewerkt die aansluiten bij de menselijke natuur. De therapie kan worden ingezet bij kinderen en volwassenen.
Voor meer informatie verwijs ik naar www.padovan-therapeutinnen.de.
Graag werk ik met peuters en kleuters die een achterstand hebben in hun spraak/taal ontwikkeling. Het eerste spreken is nauw verbonden met beweging, daarom doen we liedjes, versjes en spelletjes met vingers, handen en voeten. Zo worden de nabootsingskrachten en de wil van het kleine kind aangesproken om het zelfde als de therapeut te doen. Ouders worden uitgenodigd om mee te doen, want dat vinden kleine kinderen prachtig! Ook is er een speelhoek waar ik het kind in zijn spel volg en met taal begeleid. Ouders krijgen taal en spraakstimulerende opdrachten mee naar huis en indien nodig kan ik meekijken naar opvoedkundige vragen.
Kinderen die naar de basisschool gaan, vinden het heerlijk om mooie gedichten of spraakoefeningen te spreken. Zij worden meer zelfverzekerd omdat hun stem door mij echt gehoord wordt. Bij het verwerken van auditieve informatie wordt de eigen feed-back (luisteren naar jezelf) ingeschakeld en versterkt, waardoor kinderen minder fouten maken bij het schrijven. Ook stotteren, slordig spreken, slissen, heesheid, verminderd taalgevoel verbeteren door het doen van aangepaste spraakoefeningen. Ik selecteer op ritme, klank en inhoud, drie elementen die in gedichten voorkomen en ons gevoel voor taal versterken. Daar geeft ik dan opdrachten in: betekenis opzoeken, stampen op de terugkomende klank, ritme van de lettergrepen lopen. De taal zelf is rijk en biedt vele mogelijkheden om aan te werken.

Tweetaligheid

Als je kind opgroeit met meerdere talen, duurt het soms iets langer voordat het gaat spreken. Indien u het gevoel hebt dat uw kind de Nederlandse taal niet zo goed oppakt en dat ook de tweede taal niet mee ontwikkelt, dan kan ik hiernaar kijken, adviezen geven en eventueel ook behandelingen voor extra taalstimulatie geven.
Naast mijn logopedische opleiding heb ik een aantal jaren recitatie en declamatie aan de Haagse school voor Spraakvorming gestudeerd. Ik heb daarbij mijn eigen stem en visie ontwikkeld op het gebied van het spreken van verschillende spreekstijlen, pozie en proza. De belangstelling voor stem, zangstem en spraak is groot en ik heb een ruime ervaring in het behandelen hiervan.

De ouder wordende mens

Ook de oudere mens die een spraak/of stem/taal probleem heeft, wordt op een onconventionele wijze tegenmoet getreden. Ik pas mij daarbij aan de leeftijd en de energie van de pati├źnt. Ook hier vind ik het belangrijk dat men letterlijk in beweging blijft en geef ik als aanvulling op de spreektherapie, lichamelijke oefeningen om te ontspannen en verstijfde spieren in nek/schoudergebied te verbeteren.