Planten, dieren en mensen ademen allemaal dezelfde lucht in die ons met elkaar en met onszelf verbindt. Ademen is een lichaam gebonden, ritmisch proces, waarbij de in- en uitgaande lucht ons voortdurend in afwisseling verbindt met ons lichaam (inspireren) en de buitenwereld (expireren). Bij het inademen nemen we zuurstof en indrukken uit de buitenwereld in onze ziel op, bij het uitademen, komt koolzuurgas vrij en laten we opgedane indrukken los. Je ademt diep in als je je ergens mee wilt verbinden zoals de frisse lucht opsnuiven. Je ademt diep uit als je even wilt bij komen van alle indrukken en inspanningen.We houden de adem in als we schrikken.
imgres
Ademen gaat vanzelf en we zijn er in principe met ons bewustzijn niet mee bezig. Doordat de adem verbonden is met onze gevoelswereld, wordt zij benvloed door positieve en negatieve invloeden van binnenuit en van buitenaf. Adem kan dan wel in ons bewustzijn komen…
Het ademproces kunnen we als mens positief benvloeden door bijvoorbeeld te sporten, te wandelen, door ons te ontspannen en op adem te komen of door te zingen en te spreken. Het ademproces kan negatief worden benvloed doordat we stress en spanning niet kunnen hanteren waardoor er hyperventilatie of een te hoge ademhaling kan ontstaan. Er wordt dan teveel ingeademd en er kunnen allerlei symptomen optreden zoals duizeligheid, tintelingen, slaapproblemen, angsten, hartkloppingen e.d.
Doordat er organische problemen zijn: zoals bij astma en bronchitis wordt de lucht te vastgehouden en is de uitademing bemoeilijkt. Er ontstaat een gevoel van onwel behagen. Indien het u niet zelf lukt om de klachten te doen verminderen dan kan logopedie u hierbij helpen.

Wat kan ik als logopediste voor u doen?

We gaan samen een balans op maken om erachter te komen wat bij u een gezonde ademhaling verhindert. Welke intrinsieke en extrinsieke factoren zijn mogelijk van invloed en dienen veranderd te worden. Door te praten over negatieve emoties en deze een plek te geven, kunnen we vaak al beter in- en uitademen. Door oefeningen te doen versterken we het lichaamsgevoel en het vertrouwen in onszelf.
We doen oefeningen waarbij de harmonische verbinding met lichaam en ziel versterkt wordt. Door het verbeteren van het eigen lichaamsbesef, het leren loslaten van teveel aan spierspanningen, door spreek /adem en zangoefeningen, of door gesprekken lukt het over het algemeen binnen 3 maanden een hernieuwd evenwicht te vinden in het verkeerde adempatroon.